Menerangkan gambar


File > Open> Pilih gambar yang hendak dicerahkan


Ctrl + M


Hasil yang diperolehi sungguh mudah.