Perisian Animasi 3 Dimensi

Perisian animasi 3D membolehkan kita menghasilkan objek 3D dengan animasi
yang dikehendaki dengan mudah dan canggih. Pada masa kini perisian ini
digunakan bagi menghasilkan sesebuah filem 3D contohnya seperti animasi
kartun The Incredible dan Finding Nemo. Pada peringkat asas atau permulaan
perisian yang mudah dan senang digunakan ialah :
-Asymmetrix 3DFX
-Ulead Cool 3D
-Crystal Flying Fonts Pro
-Ray Dream 3D

Diperingkat pertengahan pula ialah seperti :
-Specular Infini D
-Visual Reality
-Ray Dream Studios
-Macromedia Extreme 3D

Diperingkat tertinggi dan profesional pula ialah:
-3D Studio Max
_lightwave 3D
-Maya
-Softimage

Keupayaan Komputer yang terbaik (Keutamaan)
-Kekuatan pemproses 3.0 Ghz ke atas
-RAM 512 atau 1 Ghz
-dll